Hoe gaat een kindercoach te werk?

Intake: 1,5 uur
Tijdens het intake-gesprek maken we kennis met elkaar en wordt de werkwijze uitgelegd van de coaching. Aan de hand van een intake-formulier gaan we onderzoeken wat ervaren wordt als het probleem, wat de concrete hulpvraag is en wat de verwachtingen zijn. Dit intake-formulier mag voor het gesprek ingevuld worden maar dit mag ook tijdens het gesprek gebeuren. Wanneer uit het gesprek blijkt dat ik voor jullie de juiste persoon kan zijn om te helpen, kan het vervolgtraject besproken worden. Daarna volgt er een intake-gesprek met het kind waarbij met behulp van verschillende werkvormen duidelijk wordt wat de hulpvraag van het kind is, waar het aan zou willen werken en wat de verwachtingen zijn. Ik werk o.a. met het COACHEE!-spel een mooie werkvorm waarbij al spelenderwijs veel informatie en inzicht naar voren kan komen.

Coachingsfase: 5-8 sessies van 1 uur
Tijdens de coaching wordt allereerst een positief, concreet en haalbaar doel gemaakt. Dit is een doel waar het kind zelf helemaal achterstaat en waarmee het gemotiveerd aan de slag kan. De medewerking en steun van de ouder(s) is van groot belang. Vandaar dat na de sessie met de ouder(s) de voortgang kort besproken wordt. Omdat ieder kind anders is, en elke situatie ook verschillend is zullen ook de sessies nooit hetzelfde zijn. Ik stem mijn werkvormen af op de interesses en doel van het kind. Hierbij kun je denken aan, tekenen, knutselen, spel spelen, ontspanningsoefeningen, muziek, visualisatie, bewegen, buitenspelen, werken met de elementen, enzovoorts. Door tijdens deze activiteiten in contact te gaan, goed te luisteren, te kijken en dit te vertalen wordt het kind zich bewust van zijn eigen antwoorden en oplossingen.

Evaluatie: 1 sessie van 1 uur
Tijdens de evaluatie wordt teruggekeken op de afgelopen sessies en welk proces zich hierbij heeft afgespeeld. Wat was de hulpvraag? wat was je doel? Waar sta je nu en hoe ben je daar gekomen? En het belangrijkste, welke talenten, kwaliteiten en krachten zijn weer ontdekt en hoe ga je die in de toekomst gebruiken. Natuurlijk wordt dit ook met de ouders besproken en wanneer dit wenselijk is kan dit tegelijkertijd gebeuren. Tevens kan gekeken worden of de coaching afgesloten kan worden of dat er nog verder gewerkt kan worden.